SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p.,

Závod Povodie stredného Váhu I., Púchov

 

                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                          

  Vás pozýva

 

 

na vyhliadkovú plavbu loďou po vodnej nádrži Nosice.

 

Plavby budú uskutočňované v mesiacoch máj-september každú sobotu a nedeľu, alebo vo Vami  objednaných termínoch.

 

·         Trasa plavby z  prístavu pri reštaurácií Kotva v Nimnici do provizórneho prístavu Pod kaštieľom v Orlovom a späť.

Odchod lode z prístavu Kotva je o 1300; 1500 a 1700 hod, odchod lode z prístavu v Orlovom je o 1400; 1600 a 1800 hod.

Obojsmerná plavba trvá cca 1,5 hod., v Orlovom pod kaštieľom je prestávka na občerstvenie cca 30 minút.

 

 

Obojsmerný lístok, dospelí     80,- Sk; deti do 12 rokov 50,- Sk.

Jednosmerný lístok, dospelí:  50,- Sk; deti do 12 rokov 30,- Sk.

 

Plavby je možné objednať  i v iné dni na telefónnych číslach: 042/4383 178, 0903 269 034

Maximálny počet prepravovaných osôb na lodi je 55. Na lodi je možnosť prepravy bicykla.

Prajeme Vám príjemný zážitok