Osobní lodní doprava - videogalerie


Lodě, Brněnská přehrada, 1990, TM Brno

Vytahování lodě Moskva, 1990, Brněnská přehrada, TM Brno

Brněnská přehrada: Vytahování lodí - ukončení plavební sezóny 2008

Vranovská přehrada: Návrat bílé flotily

Soulodí na Vranovské přehradě, 5. října 2013

Výletní loď Vranov 2012

Vranovská přehrada 1972

Lednice - plavba kanálom v anglickom parku

Prezentace Lipno line

Relax na Lipne / Lipno lake relaxing (1959)

Plavba na Lipno - přeprava lodí

Lipno: Československy socialisticky vynalez - Letajíci člun

Lodní doprava na Orlíku o prázdninách

Slapy: přemístění lodě Mír do suchého doku

Parníkem do ZOO Troja

Plavba parníkem Vltava

Lodní tramvaj v Praze

Plavba: Ústí n.Labem - Litoměřice (zrychleno)

M. ŽERNOSEKY: Přívoz Ludmila už brázdí Labe

Oravská priehrada - vyhlídková plavba

Loď Žilina putuje na Oravu (retro)

Výletná loď PLUTO (Komárno)

editor: P. Gejdoš, archiv Lodnidoprava.unas.cz

-home-