občanské sdružení

Předseda: Jaroslav Martínek

Kontakt:  21. dubna 3,  691 44  Lednice
Tel.: (+420) 603 516 358

Stanovy sdružení

Seznam členů

Realizované projekty: 

Mapa osobní lodní dopravy a turistických přívozů v ČR
obálka mapy lodní dopravy

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu
na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
ke stažení zde

Vyhláška Ministerstva dopravy 224/1995 Sb. ze dne 14. září 1995 o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel ke stažení zde

Sdělení státní plavební správy č. 34/2008z 9. září 2008 o změnách ve způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
v souvislosti s novelou vyhlášky MDČR č. 224/1995 Sb.
ke stažení zde